Dzieje się w Sosnowcu: Adam Gołębiowski: Sosnowieckie obchody 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1916 r.
Niniejszy artykuł oparty na doniesieniach „Kurjera Zagłębia”, wzbogacony licznymi fotografiami, jest próbą zgromadzenia  w jednym tekście informacji i zapoznania czytelników z procesem przygotowań oraz przebiegiem jednej z największych manifestacji polskości sosnowiczan sprzed 11 listopada 1918 r.Wspomniany tytuł prasowy był dziennikiem, silnie w tym okresie związanym z prawicowym nurtem politycznym, wydawanym w Sosnowcu w latach 1907–1922. [Strona tytułowa okolicznościowego numeru „Kurjera Zagłębia”.Źródło: „Kurjer Zagłębia” nr 100 z 3 maja 1916 r.; ze zbiorów Biblioteki Narodowej „Polona”.]   Obchodom 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sosnowcu nadano bardzo uroczysty charakter. Zostały zorganizowane ze znacznie większym rozmachem niż te sprzed roku. Po latach zniewolenia przez rosyjskiego zaborcę, nowy od niespełna dwóch lat, niemiecki okupant zezwolił na godne uczczenie tej ważnej dla Polaków daty. Brak sukcesów państw centralnych na frontach I wojny światowej zmusił Niemców, przynajmniej w sferze działań propagandowych, do szeregu ustępstw. Wyjście naprzeciw dążeniom niepodległościowym narodu polskiego podporządkowane było partykularnym celom Cesarstwa Niemieckiego, czyli pozyskaniu społeczeństwa do walki przeciw państwom entent...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego
ul. Zamkowa, zamek
ul. Zamkowa, zamek
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. Zamkowa, stadion
ul. Zamkowa, stadion
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
Sielec, basen
Sielec, basen