Dzieje się w Sosnowcu: Janusz Maszczyk: W oczekiwaniu na babie lato
Jeszcze na początku 1938 roku prezydent i rząd Austrii stawiali opór miejscowym nazistom by nie dopuścić do przejęcia władzy. Kanclerz Kurt Schuschnigg ogłosił nawet 9 marca 1938 roku oświadczenie, że w dniu 13 marca odbędzie się referendum o przyszłości swojej ojczyzny. W tej sytuacji Adolf Hitler zręcznie uprzedzając prezydenta i rząd austriacki już 12 marca 1938 roku w ramach operacji „Otto” wprowadził do Austrii Wehramacht. A 13 marca 1938 roku naziści austriaccy ogłosili ustawę, w wyniku której Austrię wcielono do Wielkiej Rzeszy w formie Monarchii Wschodniej (Ostmark). Przypieczętowaniem „zjednoczenia” Austrii z III Rzeszą Niemiecką był plebiscyt, w którym oficjalnie 11 kwietnia ogłoszono, że za „tak” oddano w Niemczech 99% głosów, a w Austrii 99,7 %. Jednocześnie tak powiększone w wyniku anschlussu terytorialnie Niemcy zostały uznane przez Francję i Wielką Brytanię. A 18 marca 1938 roku kardynał Theodor Innitzer wspólnie z pięcioma biskupami austriackimi jeszcze uroczyście zaakceptował zjednoczenie Niemiec i Austrii oraz też poparł politykę narodowo – socjalistyczną III Rzeszy Niemieckiej. **** W dniach 29–30 września 1938 roku odbyła się pokojowa konferencja w Monachium, która w zasadzie zapoczątkowała rozbiór Czechosłowacji. Oczywiście, że te nieprawdopodobne polityczne wydarzenia, do tego jeszcze odbywające się w pobliżu naszej Ojczyzny, nie były z przyczyn politycznych szczegółowo i rzetelnie przekazywane polskiemu społeczeństwu. Podobno tak sobie tego wówczas życzyła Francja. Z...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego
ul. Zamkowa, zamek
ul. Zamkowa, zamek
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. Zamkowa, stadion
ul. Zamkowa, stadion
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
Sielec, basen
Sielec, basen