ul. 3-go Maja, Cerkiew
ul. 3-go Maja, Cerkiew
“Na rok przed wybuchem wojny
Gdzie Wawel i 3-go Maja
Zburzono budynek dostojny
- Cerkiew Świętego Mikołaja”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze