ul. 3-go Maja, Dworzec
ul. 3-go Maja, Dworzec
“W połowie wieku dziewiętnastego
Wiedeń się złączył szyną z Warszawą
W myśl szkicu Włocha - H. Marconiego
Wyrósł nam dworzec i okrył się sławą”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze