ul. Kościelna, kościół
ul. Kościelna, kościół
“Decyzją Jana Pawła II-ego
Z marca '92-ego
Zwana od święceń A. Śmigielskiego
Katedrą Biskupa jest Sosnowieckiego”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze