Maczki, dworzec
Maczki, dworzec
“Kiedyś najważniejsza stacja
Królestwa Polskiego
Czy doczeka dworzec w Maczkach
Remontu swojego...?”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze