ul. Orląt Lwowskich
ul. Orląt Lwowskich
“W '16-sty rok cofnę kalendarzyk sobie
Kiedy sto lat temu to nie był Sosnowiec
Utworzono szkołę we wsi Modrzejowie
Co dziś 11-stym numerem się zowie”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze