ul. Popiełuszki, kościół Joachima
ul. Popiełuszki, kościół Joachima
“Cnego Joachima kościoła część biała
Z rodu Mieroszewskich pomysłu powstała
- Potem, po pół wieku się rozbudowała
I kruchtą kościoła po dziś dzień została”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze