Dzieje się w Sosnowcu: Janusz Maszczyk: Echo dworu sieleckiego
Jak wspominają – znani badacze dziejów Sosnowca – panowie Marian Kantor Mirski i dr Jan Przemsza Zieliński – to na obszarach współczesnego nam Sosnowca, a kiedyś jeszcze „największej wsi w świecie”, już w XV wieku powstała osada zwana początkowo Siedlec, a później Siedlce lub Sielce, by po trudnym już dzisiaj do określenia okresie czasu przyjąć nazwę Sielec. Osada ta powstała na miejscu pagórkowatych wzniesień, na lewym brzegu toczącej swój nurt rzeki Czarnej Przemszy 1/. Te pagórkowate tereny późniejszego „Parku Renardowskiego” (Park Sielecki), częściowo już później zniwelowane, pokryte były jednak nadal dziką gęstwiną różnorakich drzew i krzewów, pełne też żerującego ptactwa i dzikiej zwierzyny. Dopiero już znacznie później pod toporami renardowskich cieśli te gęstwiny z lekka tylko przerzedzono. Jednak ziemia nadal była tam grząska i wiecznie też podtapiana, przez leniwie i zakolami płynącą rzekę Czarną Przemszę. Do tego stopnia, że od strony późniejszego parku, woda podchodziła jeszcze wtedy niemal do stóp samego Zameczku, co zresztą zostało utrwalone na jednym ze starych jeszcze zdjęć z XIX wieku, jakie zostało zaprezentowane na łamach Gazety Wyborczej z Sosnowca co najmn...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Piłsudskiego, tunel
ul. Piłsudskiego, tunel
ul. 1-go Maja, sąd
ul. 1-go Maja, sąd
Milowice, hala
Milowice, hala
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja