Dzieje się w Sosnowcu: Janusz Maszczyk: W oczekiwaniu na babie lato
Jeszcze na początku 1938 roku prezydent i rząd Austrii stawiali opór miejscowym nazistom by nie dopuścić do przejęcia władzy. Kanclerz Kurt Schuschnigg ogłosił nawet 9 marca 1938 roku oświadczenie, że w dniu 13 marca odbędzie się referendum o przyszłości swojej ojczyzny. W tej sytuacji Adolf Hitler zręcznie uprzedzając prezydenta i rząd austriacki już 12 marca 1938 roku w ramach operacji „Otto” wprowadził do Austrii Wehramacht. A 13 marca 1938 roku naziści austriaccy ogłosili ustawę, w wyniku której Austrię wcielono do Wielkiej Rzeszy w formie Monarchii Wschodniej (Ostmark). Przypieczętowaniem „zjednoczenia” Austrii z III Rzeszą Niemiecką był plebiscyt, w którym oficjalnie 11 kwietnia ogłoszono, że za „tak” oddano w Niemczech 99% głosów, a w Austrii 99,7 %. Jednocześnie tak powiększone w wyniku anschlussu terytorialnie Niemcy zostały uznane przez Francję i Wielką Brytanię. A 18 marca 1938 roku kardynał Theodor Innitzer wspólnie z pięcioma biskupami austriackimi jeszcze uroczyście zaakceptował zjednoczenie Niemiec i Austrii oraz też poparł politykę narodowo – socjalistyczną III Rzeszy Niemieckiej. **** W dniach 29–30 września 1938 roku odbyła się pokojowa konferencja w Monachium, która w zasadzie zapoczątkowała rozbiór Czechosłowacji. Oczywiście, że te nieprawdopodobne polityczne wydarzenia, do tego jeszcze odbywające się w pobliżu naszej Ojczyzny, nie były z przyczyn politycznych szczegółowo i rzetelnie przekazywane polskiemu społeczeństwu. Podobno tak sobie tego wówczas życzyła Francja. Z...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Mościckiego, planty
ul. Mościckiego, planty
ul. 3-go Maja, Kino Zagłęgie
ul. 3-go Maja, Kino "Zagłęgie"
ul. Warszawska, Dom Książki
ul. Warszawska, Dom Książki
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja
al. Zwycięstwa, pomnik
al. Zwycięstwa, pomnik
al. Zwycięstwa
al. Zwycięstwa
ul. Mościckiego, park
ul. Mościckiego, park