Wawel, kościół
Wawel, kościół
“To nie photo-shop jest, ni corel, ni czary
Chociaż dziś zapewne niełatwo dać wiary
- Na Wawelu obok koscioła Barbary
Taki oto widok jest na zdjęciu starym”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze